RAADIO TEEL JUHITAV TABLOO ANTARES, KONSOOL HERCULES, RÜNDEAJA/MÄNGUAJA TABLOO NING KONSOOL

Mõõdud:  laius 4549 cm, kõrgus 2021 cm

ANTARES  tabloo annab selgelt ja kompaktselt edasi informatsiooni korvpalli, võrkpalli, tennise, hoki, saalijalgpalli ja käsipalli mänguseisu kohta.
Keskmoodul: Ülemised külgmised numbrid näitavad kodu- ja külalismeeskonna punktisummat, meeskonnanimed on programmeeritavad (1-8 tähte). Mõlemal skoorinäidul on kolm 30 cm kõrgust numbrikohta, mis võimaldab edastada kuni 199 punkti meeskonna kohta.
Keskel on 25 cm kõrgune näit, mis kajastab mängu perioodi (game, set, poolaeg etc). Skoorinäitude all asetsevad helendavad nn „time out“ punktid.
Tabloo alumises osas on mänguaja näitamiseks neli 30 cm kõrgust numbrikohta. Korvpalli puhul näitab tabloo mängu viimasel minutil mänguaega sekundites (kümnendik-sajandikes).
Üleval tabloo keskosas on mõlema meeskonna jaoks noolekujuline indikaator, mis näitab, kes tegi vea/ kelle käes on pall.
Mänguaja näitamiseks võib sõltuvalt spordialast valida kas kasvava või kahaneva meetodi.
Tablool on olemas ka kellafunktsioon, mis aktiveerub siis, kui tablood ei kasutata punktide lugemiseks
Tabloo helisignaali (2 trompeti ja suruõhu abil töötav megafon) saab seadistada automaatselt või manuaalselt juhitavaks. Automaatse seadistuse puhul ei ole võimaluste hulk nii lai kui manuaalse seadistuse puhul. Helisignaali kestvus on lihtsalt varieeritav.

Alumine moodul (veamoodul): Moodulil on 5 numbrikohta. Kaks külgmist (üks kummagi meeskonna jaoks) edastavad meeskonna vigade arvu, keskmised viimase vea teinud mängija numbrit ning tema isiklike vigade arvu.

Külgmoodulid: See moodul kajastab mängijate isiklikke vigu ning skoori. 10cm kõrgused numbrikohad mängijate numbrite jaoks on programmeritavad 1-99. Ülemine rida „E“ näitab meeskonna/varumängijate tehnilisi vigu. Iga mängija jaoks on 5 veaindikaatorit, neist 4 rohelised ja viimane viies punane Veaindikaatorite järel on 10cm kõrgused näidud mängijate isikliku skoori näitamiseks.

Tabloo Antares

Atraktiivne ja ergonoomiline fiiberklaasist konsool on kerge ja vastupidav. Hercules konsooliga on kontrollitavad järgmised spordialad: korvpall, võrkpall, tennis. Hoki, saalijalgpall ja käsipall. Sõltuvalt valitavast spordialast aktiveerub mänguaeg ja punktiarvestus vastavalt valitud spordiala nõuetele.

Konsool on jaotatud kaheks mooduliks:
Keskkonsool: võimaldab kontrollida kõiki mängu parameetreid ning annab neist selge ülevaate.
Konsooliga on kontollitavad skoor, time-out, vead ja palli omamine. Konsoolil on LED-displeid, millel kajastub sama informatsioon, mida kuvatakse suurel tablool.
Konsoolil muudetud väärtuste muutmiseks tablool kasutatakse sisestusklahve (+ ja -).
Ajakonsool: kontrollib mängu perioodi, mänguaega ja aja mõõtmise muutusi minutitelt/sekunditelt sekunditeks/kümnendik-sajandik sekundeiks.

RÜNDEAJA/MÄNGUAJA TABLOO
Tablool on samad mehaanilised ja elektroonilised omadused nagu kõikidel teistel moodulitel (nt side kahe mooduli ja juhtkonsooli vahel).
Kaks 25 cm kõrgust numbrit näitavad palli hoidmiseks järele jäänud aega. Aja lõppedes aktiveerub automaatne helisignaal. Tabloo on kaitstud punase pleksiklaasist plaadiga.
Ründeaja mooduli ülaosas on lisamoodul nelja 10cm kõrguse numbrikohaga. Rohelised numbrid näitavad mänguaega ning on kaitstud rohelise pleksiklaasist plaadiga.
Tablood juhitakse eraldi konsooliga nn ründeaja konsooliga, mis on ühendatud keskkonsooliga
Soovi korral võib ründeaja tablood paigutada vastavalt ACB ja FIBA normidele – korvpallikonstruktsioonide kohale.

RÜNDEAJAKONSOOL
Ründeaja konsooliga kontrollitakse üksnes palli hoidmist. Konsoolil on 2 numbrinäitu, mis näitavad täpselt sama aega (sekundites), mis on nähtav tabloodel.
Konsoolil on 8 sõltumatut reziimi perioodi valikuks, millest 4 on eelprogrammeeritud (24,27,30,35 sekundit). Ülejäänud 4 reziimi võib kasutaja salvestada ise vastavalt oma soovile. Nt võib programmeerida time-out\’i kestvuse ning jälgida tabloodelt järelejäänud aega. Aja lõppedes kõlab helisignaal, nüüd näitab tabloo taas järelejäänud palli hoidmise aega, mis on eelnevalt salvestatud mikroprotsessori mälus.
Lülitumisel ühelt reziimilt teisele säilitab programm igas reziimis viimase kuvatud ajanäidu.

RAADIO TEEL JUHITAV SÜSTEEM

Raadiosagedus jääb vabade sageduste piiresse (ei vaja litsentsi): 433,05-43479
Ulatusraadium kuni 150 m (vajalik otsene nähtavus)
Madalsagedus-kanalid (50KHz) vähendavad raadioühenduse katkemise tõenäosust
Kuni 34 erinevat kanalit, mis lubab konsooliga ühendada kuni 34 erinevat tablood

Hercules konsool

Pegasus mephrmpc ühendusskeem